Namebank Record Detail
 Epomophorus minor Dobson 1879
   NamebankID: 6481893
   LSID:  urn:lsid:ubio.org:namebank:6481893   (view metadata)
comment on this record


Classification: (According to: NCBI Taxonomy)
  cellular organisms
    Eukaryota
      Fungi/Metazoa group
        Metazoa
          Eumetazoa
            Bilateria
              Coelomata
                Deuterostomia
                  Chordata
                    Craniata
                      Vertebrata
                        Gnathostomata
                          Teleostomi
                            Euteleostomi
                              Sarcopterygii
                                Tetrapoda
                                  Amniota
                                    Mammalia
                                      Theria
                                        Eutheria
                                          Laurasiatheria
                                            Chiroptera
                                              Megachiroptera
                                                Pteropodidae
                                                  Pteropodinae
                                                    Epomophorus
                                                      Epomophorus minor



Associated Ranks
Species



Associated Taxonomic Groups
Pteropodidae



Associated Languages
Scientific Name



Annotations
Annotations are currently disabled



Record Inserted
Epomophorus minor Dobson 1879Apr 13, 2006 Zoological Record
 



External Resources: